Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTIQ-organisationer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

 

Vår historia

På Mälarpaviljongen arbetar människor från många olika länder varav en del har flytt till Sverige för att undkomma förföljelse och diskriminering. Mot bakgrund bland annat av det startades 2013 Mälarpaviljongens Rainbow Fund. Frivilliga generösa donationer kompletterades med lotterier från sponsorer och andra insamlingsjippon. För att effektivare ordna både insamling och fördelning av medel omvandlades i januari 2014 därför Mälarpaviljongens Rainbow Fund till Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden av Jonas Gardell, Arto Winter och Jon Voss. Till styrelsen valdes senare också Kajsa Bergqvist och Robert Fredriksson. Under hösten 2016 ansökte Regnbågsfonden om och erhöll 90-konto.

 

Ideellt arbete

Vårt arbete är ideellt, våra kostnader består till största del av kostnader för revision och bokföring.
Här hittar du våra årsredovisningar. 


I en värld där inte ens USA efter presidentvalet känns särskilt trygg för HBTIQ-personer blir vårt engagemang viktigare än nånsin
— Jonas Gardell, Mångsysslare och artist

Många av de som har arbetat på Mälarpaviljongen under åren har flytt från sina hemländer för att kunna leva öppet som regnbågspersoner. Denna självklara mänskliga rättighet, som vi ibland tar för given, är drivkraften för Regnbågsfondens arbete
— Arto Winter