Moscow Community Center, Ryssland 2016-2019

Projekt

Regnbågsfonden finansierar verksamheten som bedrivs av Moscow Community Center for LGBT Initiatives (MCC) i Ryssland. Bidraget går både till lokalhyra och annat verksamhetsstöd då organisationen är finansiellt svag. Finansiering sker under andra halvåret 2016, under hösten 2017 samt hela 2018 och 2019.

MCC är en ideell organisation som genomför olika utbildningsprojekt, arbetar med informationsspridning och samlar aktivister i Moskvaregionen.

Under 2016 genomförde MCC cirka 750 event där mer är än 4200 personer deltog.

www.mcclgbt.com