Utbildningar av journalister i arabisktalande länder 2017 & 2019

Projekt

Regnbågsfonden finansierar utbildning av arabisktalande journalister från mellanöstern och Nordafrika som genomförs av OutRight Action International. Utbildningen handlar om att skingra de mest vanliga missuppfattningarna om kön och sexualitet i syfte att stärka journalisternas rapportering om hbtq-frågor. En utökad utbildning hölls under 2019 då också ledare ur civilsamhället deltog.

www.outrightinternational.org/content/arabic-media-project