Sexual Minorities Uganda 2013-2016

Projekt

Regnbågsfonden har genom bidrag till RFSL kunnat bidra till en stärkt hbtq-rörelse i Uganda trots den utmanande situationen för hbtq-personer där. Genom RFSL kunde resurser förmedlas dit där de kunde göra mest skillnad. Stödet har dels gått till paraply-organisationen SMUG, Sexual Minorities Uganda och till samarbetsprojekt projekt PAL (Planning Advocacy and Leadership). SMUG har fokuserat på politisk påverkan och publika attityder och i PAL projektet har syftet varit att göra gemensamma aktiviteter för att stärka rörelsens förmåga att lära av varandra och påverka gemensamt.

Under tidsperioden för Regnbågsfondens stöd kom lagen “Anti-homosexuality Bill” (2013) som chockade både omvärlden och hbtq-rörelsen i Uganda. Tack vare att stödet fanns på plats kunde rörelsen effektivt mobilisera sig för att sätta medlemmar i säkerhet, få internationellt stöd och till slut avskaffa lagen.

www.sexualminoritiesuganda.com/

https://www.rfsl.se/verksamhet/internationellt/uganda/