PRESS

HBTQ-arbete i Afrika växer med svenskt stöd

Nyligen blev det klart med Regnbågsfonden 90-konto. Fonden som under året gett stöd till HBT-rörelsen i Ryssland och House of Rainbows verksamhet i tre afrikanska länder.

Läs mer