Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ- organisationer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där regnbågs- personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Om Regnbågsfonden

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQ-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner. Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.

Vår vision

Att skapa en bättre värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Vår historia

För att effektivare ordna både insamling och fördelning av medel omvandlades i januari 2014 Mälarpaviljongens Rainbow Fund till Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden av Jonas Gardell, Arto Winter och Jon Voss. Till styrelsen valdes senare också Kajsa Bergqvist och Fredrik Robertsson. Under hösten 2016 erhöll Regnbågsfonden 90-konto.

Ideellt arbete

Vårt arbete är ideellt, våra kostnader består till största del av kostnader för revision och bokföring.

Våra årsredovisningar

2015 2016 2017 2018

Dokument

StadgarStiftelseförordnandeNyhetsbrev 2019